Pravila i uvjeti poslovanja

Pravila i uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja internetske trgovine Ivana (www.trgovinaivana.eu)

Ime obrta: Trgovina “IVANA” vl. Slavica Kožulj

Sjedište: Slavonskih graničara 19, 35400 Nova Gradiška

Porezni broj (OIB): 38019724985

Opći uvjeti internetske trgovine Ivana sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova, Zakonom o elektroničkoj trgovini, Zakonom o obveznim odnosima, Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te ostalim važećim propisima Republike Hrvatske.

Internetskom trgovinom Trgovina Ivana (u daljnjem tekstu: trgovina) upravlja obrt Trgovina Ivana, Slavonskih graničara 19 koja je pružatelj usluga e-poslovanja (u daljnjem tekstu: trgovac ili Trgovina Ivana).

Opći uvjeti poslovanja određuju rad internetske trgovine Trgovina Ivana, prava i obveze korisnika i trgovine te uređuju poslovni odnos između Trgovine Ivana i kupca.

Kupac je svaka osoba koja preko internetske trgovine s trgovcem ima sklopljen važeći sporazum o kupnji proizvoda trgovca. Svi ugovorni dogovori između trgovca i kupca u vezi s kupnjom proizvoda na internetskoj stranici uređeni su u ovim Općim uvjetima te u konkretnoj narudžbi.

Kupca obvezuju Opći uvjeti koji su važeći u trenutku kupnje (predaje internetske narudžbe). Korisnika se pri svakoj predaji narudžbe posebno upozorava na Opće uvjete poslovanja te kupac predajom narudžbe potvrđuje da je upoznat s njima.

Ovi Opći uvjeti prevladavaju nad drugim ugovornim uvjetima kupca ili ugovornim uvjetima druge osobe koji odstupaju od ovih Općih uvjeta. Ovi Opći uvjeti vrijede i kada trgovac, po saznanju da postoje suprotni ili drugačiji ugovorni uvjeti kupca ili druge osobe, izvede bilo kakav čin ispunjenja ili drugačiju konkludentnu radnju koja bi se mogla smatrati potvrdom suprotnih ili drugačijih ugovornih uvjeta kupca ili druge osobe. Potonji u svakom slučaju nisu valjani. To vrijedi i kada bi se ugovorni uvjeti kupca ili druge osobe mogli smatrati prihvaćenima nakon uključivanja ovih Općih uvjeta.

Ovi Opći uvjeti vrijede neovisno o statutarnom ili stvarnom sjedištu kupca i neovisno o njegovoj stvarnoj sposobnost razumijevanja jezika na kojem su ovi Opći uvjeti sastavljeni. Pod uvjetima potrošačkog zakonodavstva kupac može zatražiti sklapanje ugovora na temelju ovih Općih uvjeta i na drugom jeziku.

Dostupnost informacija

Trgovina Ivana se obvezuje da će kupcu prije negoli ga obveže ugovorom ili ponudom pružiti sljedeće informacije:

 1. podatke o obrtu Trgovina Ivana (naziv i sjedište obrta)
 2. kontaktne podatke koji korisniku omogućuju brzu i učinkovitu komunikaciju (elektronička pošta)
 3. bitne značajke proizvoda (uključujući postprodajne usluge i jamstva)
 4. dostupnost proizvoda (svaki proizvod koji je u ponudi na internetskom mjestu mora biti dostupan u razumnom roku)
 5. uvjete dostave proizvoda (način, mjesto i rok dostave)
 6. cijene koje moraju biti jasno i nedvosmisleno određene uz jasan prikaz obuhvaćaju li poreze i troškove prijevoza i druga davanja te rok valjanosti tih podataka
 7. način plaćanja i dostave ili ispunjenja te rok valjanosti tih podataka
 8. vremensku valjanost ponude
 9. rok u kojem je moguće odustati od ugovora i uvjete odustajanja (opis prava na odustajanje u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, čl. 72., st. 1.)
 10. pojašnjenje žalbenog postupka, uključujući sve podatke o kontaktnoj osobi ili službi za kontakte s kupcima.

Oglašavanje

Objave trgovca predstavljaju prikaz osnovnih uvjeta kupnje, osim ako je objavom izričito određeno drugačije.

Trgovac jamči za značajke proizvoda koje su kao takve navedene u okviru internetske trgovine Trgovina Ivana. Zbog tehničkih značajki kupčeve strojne ili programske opreme preko koje kupac na internetskoj stranici pregledava reklamiranu robu moguća su neznatna odstupanja od stvarnog izgleda proizvoda.

Ponuda i cijene proizvoda

Zbog prirode poslovanja preko interneta ponuda i cijene Trgovine Ivana ažuriraju se i mijenjaju često i brzo. U internetskoj trgovini prikazane su redovne cijene proizvoda s uključenim PDV-om, eventualni popusti te akcijska cijena proizvoda.

Cijena, popusti i akcije na prodajnim mjestima Trgovine Ivana mogu se razlikovati od cijene i akcija na internetu (mogu biti niže ili više).

Akcije

U internetskoj trgovini www.trgovinaivana.eu ne vrijede promocije 3 za 2, 40 % popusta na drugi, jeftiniji proizvod i 50 % popusta na drugi, jeftiniji proizvod. 

Narudžba

Kupoprodajni ugovor između Trgovine Ivana i kupca u internetskoj trgovini Trgovina Ivana smatra se sklopljenim u trenutku kada Trgovina Ivana kupcu pošalje prvu elektroničku poruku o statusu njegove narudžbe (s naslovom: Vaša je narudžba zaprimljena).

Od tog trenutka sve cijene i drugi uvjeti fiksni su i vrijede i za Trgovinu Ivanu i za kupca. Kupcem se smatra osoba čiji su podaci navedeni pri predaji narudžbe. Kasnije nije moguće mijenjati podatke o kupcu.

Kupoprodajni ugovor (tj. prva elektronička poruka o statusu narudžbe) pohranjuje se u elektroničkom obliku na poslužitelju Trgovine Ivana.

Načini plaćanja

U internetskoj trgovini Trgovina Ivana svojim kupcima omogućujemo plaćanje karticama, direktnom bankovnom transakcijom/uplatom na račun, PayPal-om ili pouzećem. 

Izdavanje računa

Trgovina Ivana kupcu u paketu, zajedno s naručenim artiklima, dostavlja i račun. Na računu su raščlanjeni cijena i svi troškovi povezani s kupnjom.

Na email adresu kupac dobije obrazac o jednostranom raskidu ugovora i dokument koji navodi kako izvršiti zamjenu ili povrat proizvoda.

Kupac je dužan provjeriti točnost podataka prije predaje narudžbe. Naknadno uložene prigovore o ispravnosti izdanih računa ne uzimamo u obzir. 

Cijene

Redovna cijena

To je osnovna cijena ispisana uz proizvod. Sve cijene uključuju PDV, osim ako nije izričito napisano drugačije. Cijene vrijede u trenutku predaje narudžbe i nemaju unaprijed određen rok valjanosti. Cijene vrijede u slučaju plaćanja navedenim načinima plaćanja i pod navedenim uvjetima. 

Unatoč iznimnim naporima da osiguramo ažurne i točne podatke, može se dogoditi da podatak o cijeni bude pogrešan. Popusti, promotivni kodovi itd. u pravilu se ne zbrajaju.

Akcije i popusti

Uvijek su objavljene na društvenim mrežama i web trgovini. Također, akcijske cijene su jasno istaknute na stranicama proizvoda.

Kod za popust

Kôd za popust omogućuje različite pogodnosti pri kupnji u internetskoj trgovini Trgovina Ivana i vremenski je ograničen. Aktivan kôd za popust naći ćete na naslovnoj stranici reklamne poruke, na stranici određenog odjeljka, u našem newsletteru i sl. Kodovi za popust nisu unaprijed određeni u pogledu iznosa i/ili popusta niti se unaprijed planiraju (datum valjanosti, odnosno aktivacije kodova prilagođavamo politici poslovanja).

Ako kupac iskoristi kôd za popust, a narudžbu s iskorištenim kodom kasnije sam opozove po vlastitom nahođenju, više nema pravo na nove pogodnosti koje tog koda.

Upotreba koda za popust:

 • Odaberite proizvode koje želite kupiti i stavite ih u košaricu. Vrijednost vaše narudžbe mora biti najmanje za 1,00 veća od vrijednosti koda za popust. Kada završite s dodavanjem proizvoda u košaricu, nastavite klikom na gumb Na blagajnu/Kreni na plaćanje. Ondje ćete ispuniti ostala polja vezana za dostavu i plaćanje.
 • Kodovi za popust se ne mogu međusobno kombinirati, osim ako nije drugačije navedeno. Kodove za popust moguće je unijeti u polje predviđeno za kod na stranicama košarice i plaćanja.
 • Kada upišete kodove za popust, vrijednost kodova za popust automatski se odbija od cijene vaše narudžbe u posljednjem koraku, tj. Sažetku narudžbe. Ostaje iznos koji je potrebno platiti.
 • Kôd za popust jednokratan je kôd, što znači da ga možete upotrijebiti samo jednom.
 • U istoj narudžbi nije moguće kombinirati različite oblike pogodnosti (kôd za popust, promotivni kôd i bonus).

Promotivni kod

Promotivni kôd donosi različite pogodnosti pri kupnji i vremenski je ograničen. Aktivni promotivni kôd naći ćete na naslovnoj stranici reklamne poruke, na stranici određenog odjeljka, u našem newsletteru, na društvenim mrežama ili drugim medijima.

Ako kupac iskoristi promotivni kôd, a narudžbu s iskorištenim kodom kasnije sam opozove po vlastitoj volji ili se pošiljka tijekom transporta ošteti, više nema pravo na nove pogodnosti koje nosi taj kôd.

Upotreba promotivnog koda:

 • Odaberite proizvode koje želite kupiti i stavite ih u košaricu. Kada završite s dodavanjem proizvoda u košaricu, nastavite klikom na gumb Na blagajnu/Kreni na plaćanje. Ondje ćete ispuniti ostala polja vezana za dostavu i plaćanje.
 • Promotivni kodovi se ne mogu međusobno kombinirati, osim ako nije drugačije navedeno. Kodove za popust moguće je unijeti u polje predviđeno za kod na stranicama košarice i plaćanja.
 • Pri svakoj kupnji možete iskoristiti samo jedan promotivni kôd (na primjer: pri narudžbi dvaju proizvoda istovremeno možete upotrijebiti samo jedan promotivni kôd).
 • Vrijednost vaše narudžbe mora biti najmanje za 1,00 veća od vrijednosti promotivnog koda.

Postupak obavijesti o kupnji

 • Narudžba 

Nakon predaje narudžbe kupac elektroničkom poštom dobije obavijest o tome da je narudžba zaprimljena. 

Trgovina Ivana pregledava narudžbu, provjerava zalihe naručenih proizvoda te potvrđuje ili utemeljeno odbija narudžbu. Trgovina Ivana može nazvati kupca na njegov kontaktni broj radi provjere podataka ili osiguranja točnosti isporuke.

Pri isporuci proizvoda koji nisu na zalihama u internetskoj trgovini, isporuka Trgovine Ivana isključivo ovisi o dobavljaču i vremenu u kojem taj dobavljač može isporučiti proizvod Trgovini Ivana.

Trgovina Ivana tijekom cijelog tog razdoblja elektroničkom poštom obavještava kupca i navodi ažurirane informacije u vezi s isporukom proizvoda. Trgovina Ivana ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu nastalu produženim rokovima isporuke ili neisporukom proizvoda koje Trgovina Ivana nema na zalihama u vlastitom skladištu, osim u slučaju kada obrt Trgovina Ivana ili osoba pod njegovom odgovornošću namjerno ili iz nemara uzrokuje štetu.

 • Narudžba poslana / Narudžba spremna 

Trgovina Ivana priprema i otprema proizvod u dogovorenom roku te o tome obavještava kupca elektroničkom poštom. Trgovina Ivana također elektroničkom poštom obavještava kupca o politici raskida ugovora, kao i o procesu zamjena, odnosno povrata proizvoda.

Ako kupac pravovremeno odluči otkazati narudžbu, dužan je o tome odmah obavijestiti trgovca elektroničkom poštom na [email protected]. Ako je narudžba već poslana, kupac mora napraviti klasičan povrat proizvoda.

 • Otkazivanje narudžbe

U slučaju da vam Trgovina Ivana ne može dostaviti pojedinačne proizvode ili narudžbe, primit ćete obavijest tvrtke Trgovina Ivana o otkazivanju narudžbe.

Po odustajanju od ugovora u kojem je korišten kod za popust, ta se sredstva smatraju popustom i ne vraćaju se korisniku. Korisniku se vraća samo uplaćeni iznos.

Web kupac

Tko je web kupac?

Web kupci ste svi kupci koji kod kupnje niste imali kontakta sa proizvodom. Web kupci ste svi kupci koji ste napravili kupnju na internetskoj trgovini i odabrali jednog od sljedećih načina plaćanja i dostave:

  • Plaćanje prilikom dostave na odabranu adresu (pouzećem)
  • Plaćanje bankovnom transakcijom/uplatom na račun & dostava na odabranu adresu
 • Plaćanje karticom i dostava na odabranu adresu
 • Plaćanje PayPal-om i dostava na odabranu adresu
 • Gore navedeni oblici plaćanja i preuzimanje paketa u našoj prodavaonici

Web kupac ima pravo na zamjenu artikla u roku od 14  kalendarskih dana. Rok za zamjenu počinje od dana kada ste napravili narudžbu na našoj web stranici.  

Potrošačevo pravo na raskid ugovora za web kupnje

Kao potrošač (navedeno vrijedi isključivo za fizičke osobe koje proizvod pribavljaju u svrhe izvan svoje dobitne djelatnosti) imate pravo u roku od 14 dana od preuzimanja proizvoda obavijestiti Trgovinu Ivana o tome da raskidate ugovor. Pritom niste obavezni navesti razlog svoje odluke. Rok počinje teći dan nakon preuzimanja proizvoda.

Trgovac će na prigovor potrošača odgovoriti pisanim putem u roku od 15 dana od dana primitka prigovora. 

Potrošač trgovcu mora vratiti proizvod koji je neoštećen, nenošen, neupotrebljavan, u nepromijenjenoj količini i originalnoj ambalaži, osim ako je proizvod uništen, pokvaren, izgubljen ili se njegova količina smanjila, za što potrošač nije kriv. Potrošač ne smije slobodno upotrebljavati proizvode do raskida ugovora.

Potrošač može pregledati i testirati proizvode u mjeri koja je potrebna da bi se utvrdilo stvarno stanje. Potrošač odgovara za umanjenu vrijednosti robe ako je ona rezultat ponašanja koje nije nužno potrebno za utvrđivanje prirode, značajki i načina djelovanja robe.,

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe što je utvrđeno kao obveza potrošača u slučaju jednostranog raskida ugovora u zakonskom roku od 14 dana. Trgovina Ivana obavještava kupce da će umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda u odnosu na oštećenje ambalaže odnosno oštećenje proizvoda koje nije uzrokovano provjerom funkcionalnosti proizvoda utvrđivati za svaki vraćeni proizvod pojedinačno te će o utvrđenom obavijestiti kupca nakon primitka vraćenog proizvoda ako postoji potreba za naknadom.

Jedini trošak za potrošača u vezi s raskidom ugovora jest trošak vraćanja proizvoda (koji se u slučaju slanja obračunava po cjeniku dostavne/poštanske službe koju kupac sam odabere). Proizvod je potrebno vratiti trgovcu najkasnije u roku od 14 od dana od slanja obavijesti o raskidu ugovora (kupnje). Povrat novca se vrši u visini vrijednosti za plaćene proizvode koje su naznačene na računu.

Iznos izvršenih uplata, vraća se u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 14 dana od dana primitka obavijesti o raskidu ugovora i proizvoda.

U slučaju povrata, potrebno je i obavezno je priložiti račun. Nakon isteka pokusnog roka, ne vraćamo novac, a proizvode vraćamo kupcu o njegovom trošku.

Trošak zamjene proizvoda putem dostavne službe snosi kupac.

Ako kupac ne preuzme naručenu robu, a zatraži ponovno slanje, zadržavamo pravo naplate dvostrukog iznosa dostave koji u cijelosti prethodno mora biti uplaćen na naš poslovni račun.

Pravo na povrat plaćenog iznosa kupnje u slučaju materijalnih nedostataka detaljnije uređuju odredbe Zakona o zaštiti potrošača. 

Dostava

Dostavljamo u suradnji s dostavnim službama GLS, DPD, LOG-IN/MB STORE. (ugovorni partneri), ali Trgovina Ivana zadržava pravo odabrati drugu dostavnu službu ako će na taj način učinkovitije odraditi narudžbu.

Trgovac je obavezan isporučiti naručenu robu u besprijekornom stanju, u dogovorenoj količini i u dogovorenom roku na adresu koju je kupac naveo u svojoj narudžbi.

Cijena dostave iznosi 4.79. Promociju besplatne dostave određuje Trgovina Ivana, koja može i ne mora biti aktivna. U slučaju da je aktivna promocija besplatne dostave, Trgovina Ivana će to jasno istaknuti na svojoj web trgovini, društvenim mrežama i ostalim reklamnim medijima. Osiguranje pošiljke iznosi 0.79. Brza dostava se dodatno naplaćuje 1,49. Ukoliko kupac napravi narudžbu na našoj web trgovini do 14.00 sati i odabere opciju brze dostave, paket ćemo isti dan otpremiti iz našeg skladišta i predati dostavnoj službi.

Roba se smatra isporučenom kada kupac u pisanom obliku potvrdi njezino prihvaćanje predstavniku trgovca, neovisno o načinu dostave (tj. uključujući predstavnike dostavljača) ili ako, u skladu s odredbama ovog odjeljka, dođe do kašnjenja s preuzimanjem.

Ako je kupac potrošač, rizik od slučajnog oštećenja ili uništavanja proizvoda prelazi na njega u trenutku kada mu se proizvod, u skladu s ovim Općim uvjetima, stavi na raspolaganje ili kad kod kupca, u skladu s ovim Općim uvjetima, dođe do kašnjenja. U svim ostalim slučajevima rizik od slučajnog oštećenja ili uništavanja proizvoda prelazi na kupca u trenutku kada trgovac isporuči proizvod dostavljaču.

U slučaju uočenih problema u pogledu ispunjenja obveze plaćanja na strani kupca, trgovac može po vlastitu nahođenju odgoditi ili čak otkazati isporuku proizvoda kupcu nakon otpreme do potpunog ispunjenja obveze plaćanja kupca.

Sigurnost

Trgovina Ivana upotrebljava odgovarajuće tehnološke i organizacijske resurse za zaštitu prijenosa i pohrane osobnih podataka i plaćanja. Trgovina Ivana u tu svrhu upotrebljava licencirani SSL certifikat.

Čuvanje osobnih podataka

Trgovina Ivana se zalaže za trajnu zaštitu svih osobnih podataka korisnika u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016, Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te ostalim važećim propisima Republike Hrvatske.

Korisnik mora biti svjestan da je internetskom trgovcu dužan navesti svoje osobne podatke u ispravnom i istinitom obliku. Također je dužan obavijestiti internetskog trgovca i o promjeni svojih podataka. Prihvaćanjem ovih uvjeta korisnik potvrđuje da su osobni podaci koje je naveo ispravni.

Pružanje podataka ugovorna je obveza i podaci se obrađuju u svrhu obrade vaše narudžbe: završetka i potvrde narudžbe, pripreme i isporuke proizvoda, rješavanja reklamacija i druge komunikacije u vezi s kupnjom Ako ne omogućite određene podatke, ne možemo ispuniti obveze koje proizlaze iz narudžbe. Podaci će se čuvati u tu svrhu sve dok ne budu ispunjene ugovorne obveze ili do isteka zastarjelih rokova zbog mogućih pravnih zahtjeva koji proizlaze iz ugovornog odnosa.

Pravila o kolačićima

Trgovina Ivana kolačićima prikuplja i podatke koji vas mogu osobno identificirati tijekom posjeta njegovoj internetskoj stranici u svrhu pružanja bolje funkcionalnosti i korisničkog iskustva, sigurnosti, nesmetanog rada internetske stranice i broja korisnika na internetskom mjestu.

Trgovina Ivana upotrebljava sljedeće kolačiće:

Potrebne kolačiće: ključni su i bez njih nijedna internetska stranica neće funkcionirati kako bi trebala. Postavljaju se kada pojedinac pošalje obrazac, prijavi se ili interaktivno djeluje na internetskom mjestu klikom na jednostavne poveznice.

Analitičke kolačiće: Trgovina Ivana analizira promet na svakoj internetskoj lokaciji kako bi poboljšao korisničko iskustvo. Pojedinac prihvaća kolačić klikom na gumb na internetskom mjestu ili nastavljajući aktivno pregledavanje internetskog mjesta nakon primitka obavijesti o kolačićima. Točan popis kolačića možete pronaći ovdje.

Kolačiće na društvenim mrežama: kolačići na društvenim mrežama omogućuju vam dijeljenje sadržaja internetskog mjesta na nekim društvenim mrežama. Dodaci i alati trećih strana koji se upotrebljavaju kao kolačići omogućuju funkcioniranje funkcionalnosti, pomažu nam analizirati koliko često posjećujete naše internetske stranice i kako se upotrebljavaju naše internetske stranice.

Trgovina Ivana može obrađivati podatke o lokaciji korisnika radi pružanja usluge ispravnog funkcioniranja i upotrebe svih funkcionalnosti u mobilnim i internetskim aplikacijama: GPS koordinate (dužina, širina), IP postavke (lokacija preglednika ili korisničke aplikacije) dobivene s korisnikova mobilnog uređaja. Trgovina Ivana obrađuje podatke o lokaciji na način da se ne mogu povezati s određenom ili prepoznatljivom osobom ili uz prethodni pristanak korisnika.

Na zahtjev za pristankom Trgovina Ivana informira korisnike o mogućnosti odbijanja pristanka, vrsti podataka koji se obrađuju, namjeni i trajanju takve obrade te o mogućnosti pružanja tih podataka o lokaciji trećoj strani u svrhu pružanja usluge s dodanom vrijednošću. Korisnik svoj pristanak / opoziv suglasnosti u vezi s korištenjem podataka o lokaciji može urediti pri svakom povezivanju na mrežu ili za svaki prijenos komunikacije u samoj aplikaciji ili u postavkama „lokacijskih usluga” mobilnog uređaja. Iako to može onemogućiti funkcionalnost takvih podataka, postoje i druge mogućnosti aplikacije koje nisu povezane s podacima o lokaciji.

Komunikacija

U skladu s odredbama Zakona o elektroničkim komunikacijama Trgovina Ivana će s korisnikom kontaktirati isključivo sredstvima komunikacije na daljinu osim ako se korisnik s tim izričito ne slaže.

Reklamne elektroničke poruke Trgovine Ivana sadržavat će:

 • jasnu i nedvosmislenu naznaku da je riječ o reklamnim porukama
 • jasnu naznaku da je pošiljatelj Trgovina Ivana
 • jasnu naznaku da je riječ o raznim akcijama, promocijama i drugim marketinškim tehnikama, uz jasno definirane uvjete sudjelovanja
 • jasnu naznaku o načinu odjave od primanja reklamnih poruka
 • izrično poštovanje želje korisnika koji ne želi primati reklame.

Reklamne poruke Trgovine Ivana bit će jasno vidljive i odvojene od igara i natjecanja.

Ograničenje odgovornosti

Trgovina Ivana daje sve od sebe kako bi osigurao da informacije objavljene na njegovoj internetskoj stranici budu ažurne i točne. Međutim, svojstva proizvoda, rok isporuke ili cijene ponekad su podložni tako munjevitim promjenama da Trgovina Ivana ne stigne istodobno ispraviti podatke i na internetskim stranicama.

Trgovina Ivana nije odgovorna za sadržaj recenzija o proizvodima koje su napisali posjetitelji. Trgovina Ivana prije objavljivanja recenzije pregledava i ne odobrava one koje su očigledno neistinite, neprimjerene, varljive ili uvredljive. Trgovina Ivana nije odgovorna za informacije sadržane u recenzijama i ograđuje se od svake odgovornosti koja proizlazi iz tih sadržaja.

Trgovina Ivana ima mogućnost raskida ugovora samo ako je ustanovljen očigledan nedostatak, odnosno pogreška. Očiglednim nedostacima smatraju se nedostaci kod bitnih svojstava proizvoda i sve pogreške koje se u trgovinskoj praksi ili po namjerama kupaca smatraju odlučujućima te zbog kojih Trgovina Ivana ne bi sklopio ugovor da je bio upoznat o njihovu postojanju. To uključuje i očigledne pogreške u cijeni.

Želimo vam pregršt ugodne i povoljne kupovine!

Uvjeti se primjenjuju od 01.01.2023. godine. 

 

PRETRAGA

Košarica